QQ红包引流测试——QQJSON代码 - 华雨啦

QQ红包引流测试——QQJSON代码

作者头像

作者: 华雨啦

请牢记域名 huayula.com (华雨拉) 或 CTRL+D 收藏!

温馨提示:本站公开发布的资源供测试,更多高质量高价值的资源,可加入华雨拉官方群在群文件下载获取,并在第一时间获得有效的代码和资源,还可在群内提问互助交流!华雨拉官方QQ群:497385575 华雨啦交流群

昨天一个朋友测试过一段老代码

说是已经可用了

效果图我们找来了早期测试的一张:

1.jpg

 

代码如下,同样是回复可见(在下面评论区填上QQ号,等待自动填写好昵称和邮箱等信息,然后在评论框简单评论一句,即可提交评论,提交成功后刷新本页面,即可见隐藏内容):

抱歉,隐藏内容 回复 后刷新可见

这段代码其实随处可见,是很早就发布的了。

测试有任何疑问,欢迎加入华雨拉官方群,支持华雨拉发展的同时也向群内大佬多多交流和学习吧!

亲爱的宝宝们!喜欢华雨拉(huayula.com)吗?喜欢就按 CTRL+D 收藏吧!
华雨啦(huayula.com)将持续测试与提供可用的QQxml、QQjson代码及网站源码,更新维护不易,期待您的支持!
如果要支持我们,可点击或扫描下面的二维码加入本站QQ群,加入可获得收藏级的工具和代码,新人有好礼相赠!


分享到:
请加群支持华雨拉!
未经允许不得转载:

作者: 华雨啦, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 华雨啦
原文地址: 《QQ红包引流测试——QQJSON代码》 发布于2020-7-28

评论

 1. #198
  2222 游客 Lv.2

  22222222222

 2. #197
  468299 会员 Lv.2

  !!!!!

 3. #196
  123 游客 Lv.1

  呼啦啦

 4. #195
  2124525459 会员 Lv.1

  666

 5. #194
  Z、 游客 Lv.1

  1

 6. #193
  A 游客 Lv.3

  a

 7. #192
  A 游客 Lv.3

 8. #191
  脚印 游客 Lv.1

  5555

 9. #190
  dayourj 会员 Lv.3

  下载看看怎么样

 10. #189
  小楠超听话 游客 Lv.3

  nb

 11. #188
  Java_S 游客 Lv.1

  看看大佬的代码

 12. #187
  -A 游客 Lv.3

  1

 13. #186
  643717896 会员 Lv.2

  表情

 14. #185
  hylhunter 会员 Lv.2

  感谢楼主

 15. #184
  Me晴朗 游客 Lv.1

  现在引流被禁止了

 16. #183
  Me晴朗 游客 Lv.1

  121

 17. #182
  海草星 游客 Lv.1

  看一下还能用吗?谢谢

 18. #181
  三日月ーガス 游客 Lv.1

  lol

 19. #180
  Avicii 游客 Lv.1

  牛的

 20. #179
  阿罗解说1207 游客 Lv.3

  666666666666666

 21. #178
  河南省 游客 Lv.2

  0.0

 22. #177
  生活娑婆 游客 Lv.1

  .

 23. #176
  游客 Lv.1

  .

 24. #175
  落樱思木 游客 Lv.2

  看看,谢谢

 25. #174
  纵辙 游客 Lv.2

  666

 26. #173
  a1316647176 会员 Lv.1

  11111

 27. #172
  2186056836 会员 Lv.3

  2是吗咔咔咔

 28. #171
  梦想 游客 Lv.2

  1

 29. #170
  比个心心(ω) 游客 Lv.1

  华晨更

 30. #169
  arthur 会员 Lv.3

  2

 31. #168
  arthur 会员 Lv.3

  可以可以

 32. #167
  runum 会员 Lv.1

  111

 33. #166
  那氏飞虫 游客 Lv.2

  噶NXIE

 34. #165
  仙君 游客 Lv.2

  感谢分享

 35. #164
   游客 Lv.1

  给予

 36. #163
   游客 Lv.1

  太棒了

 37. #162
  tjw818100 会员 Lv.2

  jsnens

 38. #161
  tjw818100 会员 Lv.2

  dndndn

 39. #160
  尼古不古拉 游客 Lv.1

  我来试试~~~

 40. #159
  aw15055 会员 Lv.3

 41. #158
  aw15055 会员 Lv.3

  223

 42. #157
  Tycat 会员 Lv.3

  {"app":"com.tencent.mobileqq.reading","desc":"","view":"singleImg","ver":"1.0.0.70","prompt":"[QQ红包]恭喜发财","appID":"","sourceName":"","actionData":"","actionData_A":"","sourceUrl":"","meta":{"singleImg":{"mainImage":"https:\/\/gxh.vip.qq.com\/qqshow\/admindata\/comdata\/vipActTpl_mobile_hbxnzf\/0561f7333b1076a48437789a7a3e5b73.gif","mainUrl":"mqqapi:\/\/forward\/url?url_prefix=aHR0cDovL2pxLnFxLmNvbS8\/aHR0cHM6Ly9qcS5xcS5jb20vP193dj0xMDI3Jms9WlY1QjlJZHk="}},"config":{"forward":1,"showSender":1},"text":"","extraApps":[],"sourceAd":"","extra":""}

 43. #156
  自在 游客 Lv.1

  233

 44. #155
  949761585 会员 Lv.1

  666

 45. #154
  谭欢 游客 Lv.1

  2225870583

 46. #153
  馒头君. 游客 Lv.1

  看看

 47. #152
  云天工作室 游客 Lv.1

  试试看

 48. #151
  肃杀 游客 Lv.1

  ping

 49. #150
  Fury 游客 Lv.2

  唔 要康康

 50. #149
  投票姬 游客 Lv.2

  看一看

 51. #148
  xuyun123 会员 Lv.1

  我也要玩、

 52. #147
  Qianm7 游客 Lv.1

  强啊

 53. #146
  4814338 会员 Lv.2

  G你要相信我

 54. #145
  我是准备好了 游客 Lv.1

  牛逼我看看

 55. #144
  上官 游客 Lv.1

  牛批

 56. #143
  OnismOnism 游客 Lv.1

  666666666666

 57. #142
  游客 Lv.1

  牛批啊

 58. #141
  游客 Lv.1

  牛批

 59. #140
  yimeng 会员 Lv.1

  6666666

 60. #139
  贪官 游客 Lv.3

  6

 61. #138
  lln740080298 会员 Lv.2

  6

 62. #137
  游客 Lv.3

  59485415

 63. #136
  617390720 会员 Lv.2

  nangaoo

 64. #135
  年后见 游客 Lv.2

  表情  表情  表情

 65. #134
  wsfxzaa 会员 Lv.4

  666666666

 66. #133
  laoyu 会员 Lv.2

  give

 67. #132
  阿罗解说1207 游客 Lv.3

  拿走了。

 68. #131
     游客 Lv.1

  笨啦嗯 分

 69. #130
  502blog 会员 Lv.3

  牛逼的

 70. #129
  卡尔002 会员 Lv.2

  255536牛逼

  • 卡尔002 会员 Lv.2

   回复了卡尔002:5555牛逼

 71. #128
  1232348 会员 Lv.4

 72. #127
  1232348 会员 Lv.4

  2

 73. #126
  不做乖乖女 游客 Lv.2

  而他

 74. #125
  Re 游客 Lv.2

  123

 75. #124
  Re 游客 Lv.2

  1

 76. #123
  花海 游客 Lv.1

  1111

 77. #122
  a135246 会员 Lv.1

  1112111111

 78. #121
  1797244955 会员 Lv.1

  4444444

 79. #120
  enpaier 会员 Lv.3

  1

 80. #119
  1232348 会员 Lv.4

  1

 81. #118
  a123123 会员 Lv.1

  252525

 82. #117
  a'ゞ藉狁 游客 Lv.2

  来瞅瞅

 83. #116
  16金融-南昌 游客 Lv.3

  测试

 84. #115
  不做乖乖女 游客 Lv.2

 85. #114
  233 游客 Lv.1

  233

 86. #113
  k 游客 Lv.1

  1

 87. #112
  小可爱 游客 Lv.1

  啊啊啊

 88. #111
  小可爱 游客 Lv.1

  俺宿舍

 89. #110
  小可爱 游客 Lv.1

  e

 90. #109
  qq1000111 会员 Lv.3

  aaasxx

 91. #108
  q99774411 会员 Lv.1

  999

 92. #107
  向暖 游客 Lv.2

  666

 93. #106
  godpeng 会员 Lv.1

  3118613

 94. #105
  godpeng 会员 Lv.1

  111

 95. #104
  guang 会员 Lv.1

  怎么评论了  也看不到

 96. #103
  guang 游客 Lv.1

  看看

 97. #102
  guang 游客 Lv.1

  ##私密评论仅博主可见##

 98. #101
  qq1000111 会员 Lv.3

  aa

 99. #100
  JK18 游客 Lv.3

  不错

 100. #99
  上小学 游客 Lv.1

  ,,,,,,,

 101. #98
  以出售 游客 Lv.2

  yyu

 102. #97
  Ehua999 会员 Lv.2

  牛逼牛逼

 103. #96
  湛湛 游客 Lv.3

  6666

 104. #95
  我感觉很累. 游客 Lv.2

  6666666666666

 105. #94
  晓时候 游客 Lv.2

  66666

 106. #93
  闪闪发 游客 Lv.1

  454334433

 107. #92
  basnyer 会员 Lv.2

  还可以用吗

 108. #91
  完壁归赵 游客 Lv.1

  66666

 109. #90
  已退网 游客 Lv.2

  1

 110. #89
  清澈的心 游客 Lv.3

  学习

 111. #88
  月辰 游客 Lv.1

  1

 112. #87
  浅笑心柔 游客 Lv.3

  。。

 113. #86
  enpaier 会员 Lv.3

  学习一下

 114. #85
  向往马德里 游客 Lv.1

 115. #84
  276976435 会员 Lv.2

  1

 116. #83
  你的喵喵 游客 Lv.2

  228287073 klj

 117. #82
  8000123456 会员 Lv.1

  11111

 118. #81
  soul @笙 游客 Lv.2

  支持

 119. #80
  一路发 游客 Lv.2

  支持

 120. #79
  247003116 会员 Lv.1

  真好

 121. #78
  993zwz 会员 Lv.4

  6666

 122. #77
  眼泪 游客 Lv.1

  太厉害了!666

 123. #76
  247003116 会员 Lv.1

  哈哈 找到了

 124. #75
  游客 Lv.1

  刚刚

 125. #74
  你的喵喵 游客 Lv.2

  228287073 刚刚好

 126. #73
  哈哈哈 游客 Lv.1

  228287073 火锅快乐番薯格拉克发货

 127. #72
  哈哈哈 游客 Lv.1

  刚发股份嘎嘎规范

 128. #71
  yuanc 游客 Lv.2

  3

 129. #70
  banzhuren423 会员 Lv.3

  66666666

 130. #69
  灵魂画师2333 会员 Lv.1

  ZZZ

 131. #68
  xs 游客 Lv.2

  2308622186

 132. #67
  朽歌 游客 Lv.1

  2308622186

 133. #66
  我是 游客 Lv.2

 134. #65
  q1551896660 会员 Lv.3

  反反复复烦烦烦

 135. #64
  咻~ 游客 Lv.2

  啊啊啊啊

 136. #63
  咻~ 游客 Lv.2

  叫姐姐

 137. #62
  七颜. 游客 Lv.3

  6

 138. #61
  痛みは一瞬だ 游客 Lv.3

  噜啦啦啦啦啦啦

 139. #60
  wsfxzaa 会员 Lv.4

  6666666666666666

 140. #59
  tianha 会员 Lv.4

  看看看看

 141. #58
  张琳 游客 Lv.2

  6666666

 142. #57
  你爱我了 游客 Lv.1

  试试

 143. #56
  hhj991 会员 Lv.1

  学习

 144. #55
  shenhua 会员 Lv.2

  学习学习

 145. #54
  maoermi 会员 Lv.2

  啊啊啊

 146. #53
  游客 Lv.3

  666

 147. #52
  3563131697 会员 Lv.1

  好的

 148. #51
  浩杰 游客 Lv.2

  呵呵呵呵
  不好好

 149. #50
  套题 游客 Lv.2

  康康

 150. #49
  Prngyy 游客 Lv.3

  支持支持

 151. #48
  抱米花. 游客 Lv.5

  刚刚

 152. #47
  2593625903 会员 Lv.2

  表情

 153. #46
  12345 会员 Lv.1

  2698666985

 154. #45
  仙稚abc 会员 Lv.2

  表情

 155. #44
  anjor 会员 Lv.1

  测试!!!!!!!!!

 156. #43
  小叮当 游客 Lv.1

  真棒啊!!!!!!

 157. #42
  mi8899 会员 Lv.3

  了解学习

 158. #41
  xiongmao1123 会员 Lv.2

  11

 159. #40
  神鲸大虾 游客 Lv.1

  哈哈哈

 160. #39
  不良 游客 Lv.4

  look

 161. #38
  dage123 会员 Lv.2

  AAAAAAAAAAAAAAAA

 162. #37
  萍萍 游客 Lv.1

  ..

 163. #36
  3521278361 会员 Lv.2

  a

 164. #35
  993zwz 会员 Lv.4

  666

 165. #34
  好孩纸 游客 Lv.3

  666666

 166. #33
  ian851 会员 Lv.1

  22222222222222

 167. #32
  3531314783 会员 Lv.3

  大大大撒大多

 168. #31
  sbgmx 游客 Lv.1

  移民区

 169. #30
  bbbbb 会员 Lv.2

  fggfdg

 170. #29
  106153 会员 Lv.2

  123

 171. #28
  东方财富 游客 Lv.1

  感谢

 172. #27
  q1057238196 会员 Lv.2

 173. #26
  zicheng666 会员 Lv.3

  表情  表情  表情

 174. #25
  buggg 会员 Lv.2

  295373289
  黄金宝贝

 175. #24
  Cover.文宁 游客 Lv.1

  2979141278
  黄金宝贝

 176. #23
  katanature 会员 Lv.2

  刚刚

 177. #22
  刚刚 游客 Lv.1

  看看看

 178. #21
  Peng 游客 Lv.1

  3537279562

 179. #20
  看看 游客 Lv.2

  看看吧

 180. #19
  702243201 会员 Lv.3

  表情

 181. #18
  lzy 游客 Lv.3

  感谢

 182. #17
  多喝热水 游客 Lv.1

  根本GV

 183. #16
  2593625903 会员 Lv.2

  不错

 184. #15
  SAGIRI 会员 Lv.2

  1

 185. #14
  106153 会员 Lv.2

  1061532334

 186. #13
  zicheng666 会员 Lv.3

  表情

 187. #12
  katanature 会员 Lv.2

  试试

 188. #11
  lanbo 会员 Lv.3

  试试

 189. #10
  云祁 游客 Lv.1

  看看

 190. #9
  lzy 游客 Lv.3

  感谢分享

 191. #8
  含冰 游客 Lv.1

  888 7

 192. #7
  mlr 游客 Lv.1

  加油 挺好的

 193. #6
  qq2166666 会员 Lv.1

  666

 194. #5
  1234kk 会员 Lv.1

  看看

 195. #4
  admio 会员 Lv.3

  表情

 196. #3
  aaaa3721 会员 Lv.1

  方法

 197. #2
  大龙剑神 游客 Lv.1

  回家

 198. #1
  大龙剑神 游客 Lv.1

  牛津

切换注册

登录

忘记密码?

切换登录

注册

QQ红包引流测试——QQJSON代码

长按图片转发给朋友

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

召唤伊斯特瓦尔